Bijeenkomsten

Ondersteunend zijn aan uw bijeenkomst, of uw bijeenkomst organiseren en de inhoud vormgeven? Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Lezingen. Met oa. een lezing over burenhulp in onze tijd prikkel ik deelnemers tot discussie. En zorg voor afwisseling tijdens uw bijeenkomst. Doel: informeren en discussie openen over maatschappelijke vraagstukken.
  • Inhoudelijke workshop. Verdieping van thema’s in een kleine groep, discussie leiden en samenvatten.
  • Voorbereiding en organisatie van inhoudelijke- en themabijeenkomst of werkconferentie. Hierbij werk ik samen met Sola Business Services. Vanaf september 2012 werken we met gemeenten, organisaties en belangenbehartigers aan de voorbereiding van de transities Jeugdzorg en AWBZ begeleiding.

Samenwerkingspartner Sola