Over mij

Interesse in mensen. Dat is de drijfveer voor mijn werk. Sociale zekerheid en de vragen die daarbij spelen, boeien mij. De mens achter een beleidsstuk. Ik werk dan ook al jaren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In zowel uitvoerende als leidinggevende functies.
Na het afronden van de hbo-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (2001) werd omgaan met groepen steeds belangrijker in mijn werk. Heldere communicatie is daarbij essentieel.
Mijn huidige ambitie is de opleiding tot mediator te volgen. Hiermee wil ik mijn vaardigheden als gespreksleider/bemiddelaar nog verder verdiepen. Denk aan competenties zoals:

  • luisteren en onderzoeken
  • bemiddelen
  • conflicten voorkomen of oplossen
  • informeren
  • adviseren en trainen

Voor meer informatie over mijn loopbaan en opleiding, zie mijn LinkedIn-profiel.